Oprichting Stichting Herbezinning

Op 8 mei 2018 is Stichting Herbezinning Münchausen by Proxy opgericht met als streven verbetering tot stand te brengen in de wijze waarop met Münchausen by proxy wordt omgegaan.

 

In Nederland wordt de wijze waarop de Jeugdzorg haar brede scala aan taken uitvoert zeer kritisch gevolgd. Stichting Herbezinning zoomt specifiek in op de problematiek rondom Münchausen by proxy. Die problematiek behelst niet alleen het aantal misdiagnoses aangaande dit ziektebeeld, maar ook de manier waarop daarmee vervolgens wordt omgegaan door de elkaar opvolgende professionals in de zorgketen.

Versterken schakels van de zorgketen
Als er sprake is van een misdiagnose zijn de gevolgen veelal verschrikkelijk voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor de valselijk beschuldigde ouders maar ook voor het kind dat vaak uit huis geplaatst wordt. Stichting Herbezinning hoopt een rol van betekenis te kunnen spelen bij het versterken van alle schakels van de keten, waarbij het delen en herhalen van kennis en onderzoek met behulp van betrokken professionals centraal staat.

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.