• Week 1: Vermoeden kinderarts: Münchausen by Proxy
  • Week 1: Melding veilig thuis: Neemt vermoeden voetstoots over / maakt van “vermoeden” een “diagnose” 
  • Week 1: Inschakeling raad voor de kinderbescherming; Neemt diagnose voetstoots over: Doet geen eigen onderzoek; negeert informatie die daartoe aanleiding had moeten geven. Onmiddellijke gang naar kinderrechter: Verzoek uithuisplaatsing / voorlopige voogdij: Verzoek voetstoots toegewezen.