Week 1

Diagnose door kinderarts: MBP

Week 1

Melding veilig thuis

Week 2

Inschakeling raad voor de kinderbescherming

WEEK 2

Inschakeling gecertificeerde instelling ; Levert voogd en regelt uithuisplaatsing

WEEK 10

Voogd verzoekt kinderrechter voogdij definitief te maken en verlenging van uithuisplaatsing

WEEK 110

Voogd weigert nog altijd kennis te nemen van informatie van hoogleraren ; Vraagt verlenging uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling: Kinderrechter weiger hooggeleerde informanten te horen; verzoeken voogd door kinderrechter voetstoots ingewilligd.

Week 120

Gecertificeerde instelling neemt wegen verstrijken tijd opvoedbesluit: Kind permanent niet terug naar ouders maar definitief naar pleeggezin

WEEK 125

Gecertificeerde instelling: Verzoekt raad voor de kinderbescherming procedure in gang te zetten tot beëindiging van het ouderlijke gezag, omdat een van de ouders zich niet wenst neer te leggen bij het beleid van toeziend voogd.

WEEK 160

Gerechtshof beëindigd uithuisplaatsing; Kind weer terug naar ouders

WEEK 175

Ouderschapsplan

WEEK 240

Einde ondertoezichtstelling