Stichting Herbezinning Münchausen by Proxy

Münchausen by Proxy (Mbp) houdt in dat een ouder zijn/haar kind bewust ziek maakt. De daaruit voortvloeiende, ernstige gevolgen daarvan voor de jonge slachtoffers rechtvaardigen een continu streven naar tijdige herkenning van Mbp en de daarop volgende bescherming van het betrokken kind.

 

Het blijft echter van groot belang dat deze diagnoses uiterst zorgvuldig gesteld worden. Mede omdat onrechtmatige beschuldigingen voor vele gezinnen uitermate dramatische en ontwrichtend gevolgen hebben.

Stichting Herbezinning zet zich in voor het herstel van de balans tussen kindveiligheid enerzijds en behoud van menselijke kernwaarden anderzijds.

 

Het bevorderen van waarheidsvinding en respectvolle omgang met betrokkenen in de zorgketen en rechtspraak die geactiveerd wordt in geval van vermoeden van kindermishandeling in de vorm van Mbp staat hierbij voorop.

Münchausen by proxy

Professionals

Kennisbank